Rusza długo oczekiwany program dofinansowania do pomp ciepła i fotowoltaiki! - SOLTHERM

Rusza długo oczekiwany program dofinansowania do pomp ciepła i fotowoltaiki!

14 marca, 2014

Wydarzenia

UWAGA: Rusza długo oczekiwany program dofinansowania do pomp ciepła i fotowoltaiki! NFOŚiGW przygotował projekt „PROSUMENT”, który ma wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. Pompy ciepła Wrocław i okolice to program naszej firmy, który jest priorytetem naszej pracy. Odnawialne źródła energii do ogrzewania przekładają się na ochronę środowiska i oszczędności dla naszych klientów

W roku 2014 roku kończy się program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Jako jego kontynuacja zostanie wdrożony projekt „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, będzie on promował wykorzystanie nowoczesnych technologii OZE, nową myśl inwestowania i ekologii. Kolejnym jego zadaniem będzie rozwój tego sektora gospodarki, powiększenie kapitałów zakładów zajmujących się tą gałęzią gospodarki oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Głównymi działami, które obejmie ten program będą ekologiczne metody produkcji energii elektrycznej oraz ciepła przy wykorzystaniu:

  • pomp ciepła, żródeł ciepła oplanych biomasą, kolektorów słonecznych o mocy cieplnej do maksymalnie 300 kWt
  • systemów fotowoltaicznych, układów mikrokogeneracyjnych oraz elektrowni wiatrowych o mocy do 40kWe

 

600 mln złotych tyle wyniesie budżet programu dofinansowań na lata 2014-2020 z możliwościa tworzenia umów kredytowych do roku 2018.

 

Jeszcze więcej informacji na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/