Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania pompy ciepła - SOLTHERM

Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania pompy ciepła

3 lutego, 2020

Wiedza

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące funkcjonowania pomp ciepła. Jeśli zastanawiasz się nad taką inwestycją w swoim domu, ale masz pewne wątpliwości, to poniższy zbiór porad powinien okazać się pomocny.


Chłodzenie przez podłogę pompą ciepła – czy jest możliwe?

Tak, jak najbardziej. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule poświęconym ogrzewaniu płaszczyznowemu.


Czy pompa da radę ogrzać c.o. i c.w.u.?

Jak najbardziej, pompa ciepła jest w stanie samodzielnie ogrzać dom i ciepłą wodę użytkową.Większość konstrukcji proponowanych przez wiodących producentów jest przeznaczona do ogrzewania zarówno domów jak i wody użytkowej.


Czy bufor to to samo co zbiornik na cwu?

Bufor to zbiornik o innym przeznaczeniu niż zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Bufor ma za zadanie zapewnić pompie ciepła odpowiedni zład wody w instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) do stabilnej pracy i zapewnia rezerwę ciepła niezbędną do cyklicznego odszraniania jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła. Bufor nie jest konieczny przy wszystkich instalacjach (można z niego zrezygnować, przy instalacjach, gdzie w całości jest ogrzewanie płaszczyznowe, mając na uwadze możliwości pompy pierwotnej obiegu c.o.). Bufor dobrze sprawdza się w instalacjach domów termo modernizowanych (gdzie np. jest wymieniany kocioł na pompę ciepła) i jest istniejąca instalacja grzejnikowa lub mieszana (grzejniki + ogrzewanie podłogowe).


Sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach – jak wygląda?

Informacje o możliwości sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach można znaleźć w tym artykule.


Moc nominalna pompy i co to jest np. A7/W35?

Każdy producent powietrznych pomp ciepła podaje w pierwszym podejściu (w cennikach, folderach, broszurach) moc pompy ciepła dla określonych warunków temperaturowych (czyli podaje moc pompy w odniesieniu do temperatury na zewnątrz (Air) i temperatury wody jaką uzyskujemy wewnątrz (Water). Dlatego też tak trudne jest porównanie wprost wszystkich pomp ciepła z poziomu przyszłego użytkownika (Klienta). Częstą praktyką wśród producentów jest zawyżanie (pozorne) wydajności urządzeń przy pominięciu kwestii odszraniania (czyli podawanie mocy dla A>=7oC). Odszraniane urządzeń, przebiega najczęściej przy temperaturach zewnętrznych ~2oC i niższych (A2/W35) i dla tego parametru warto porównywać powietrzne pompy ciepła. Jeżeli nie ma tego w cennikach i broszurach, nic straconego – od tego jesteśmy. Porównamy dla Państwa każde urządzenie i dobierzemy te najlepiej dopasowane do potrzeb Państwa domu.


Czy lepiej dać na piętrze grzejniki, czy wszędzie zdecydować się na podłogówkę?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w artykule o ogrzewaniu płaszczyznowym.


Czy można umieścić pompę w pomieszczeniu nieogrzewanym?

Z praktyki wiemy, że lepiej aby urządzenie pompy ciepła stało w pomieszczeniu o warunkach zbliżonych do tych w których przebywamy. Należy pamiętać, że ideą pracy pompy ciepła jest działanie w niskich temperaturach zasilania (tj. 25-35oC) co powoduje, że każda strata energii będzie przekładała się na zwiększoną pracę pompy ciepła i zwiększone zużycie energii elektrycznej. Dlatego tak ważne jest aby instalacje hydrauliczne pompy ciepła (m.in. zasilanie i powrót c.o.) były bardzo dobrze zaizolowane. Im mniejsza różnica temperatur pomiędzy temperaturą pomieszczenia w której stoi pompa i temperaturą zasilania c.o., tym lepsze wyniki w energooszczędności osiągnie pompa ciepła).


Jak daleko może być jednostka zewnętrzna od jednostki wewnętrznej?

Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia należy zwrócić uwagę, czy rozmawiamy o powietrznej pompie ciepła z rurami freonowymi, czy o powietrznej pompie ciepła typu monoblock z rurami w których płynie woda/glikol? Jeżeli mówimy o pompach „freonowych” (w rurach pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną krąży czynnik chłodniczy), to mają większe możliwości jeżeli chodzi o przesyłanie ciepła. Czynnik chłodniczy krąży z dużymi prędkościami i nie jest tak narażony na straty jak powolny przepływ wody lub glikolu. Przy „freonowych” pompach zazwyczaj jest też niezbędna minimalna odległość pomiędzy jednostkami (>=3mb), aby układ chłodniczy mógł dobrze pracować. Optymalna długość instalacji do 3-8mb. Zdarzają się instalacje po kilkanaście metrów, a nawet dłuższe i nie jest to duży problem, pod warunkiem że instalator pamięta o konieczności dopełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym. Odległości pomiędzy jednostkami typu „Monoblock” (gdzie medium przenoszącym ciepło jest woda lub glikol) ma duże znaczenie – tutaj warto minimalizować odległość i dbać o izolację przewodów.


Czy z agregatu leci woda?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w artykule o lokalizacji pompy ciepła.


Czy pompa ciepła jest głośna?

Pompy ciepła w czasie pracy emitują różnego rodzaju dźwięki. Ich głośność zależna jest od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w tym tekście.


Czy czynnik trzeba dopełniać?

Ideą działania każdego obiegu chłodniczego (w tym pomp ciepła), są warunki w których czynnik chłodniczy jest zamknięty w szczelnej i czystej przestrzeni obiegu chłodniczego.

Jako autoryzowana firma chłodnicza (z odpowiednimi uprawnieniami FGAZ) jesteśmy zobligowani do budowania szczelnych instalacji chłodniczych, które powinny działać latami bez konieczności dopełniania. Jednocześnie każdy użytkownik, jako Operator instalacji jest zobowiązany do dbania o to, aby jego instalacja była szczelna (zamawianie corocznych przeglądów serwisowych, które mają na celu m.in. skontrolowanie instalacji chłodniczej pod kątem ewentualnych, niepożądanych wycieków).


Jaka jest żywotność pomp ciepła?

Pompy ciepła, które są prawidłowo dobrane i zamontowane cieszą się wieloletnią bezawaryjną pracą. Z doświadczenia wiemy, że urządzenia z przemyślanymi instalacjami pracują po kilkanaście lat, tak więc dorównują żywotnością innym dostępnym na rynku źródłom ciepła. Bardzo ważnym aspektem jest prawidłowy dobór mocy pompy ciepła do zapotrzebowania budynku, a tym samym częstotliwość załączania sprężarki (np. zbytnie przewymiarowanie pompy ciepła charakteryzuje się dużą częstotliwością włączania i wyłączania sprężarki, co ogranicza jej żywotność). Pompa ciepła powinna być „uszyta na miarę” w ten sposób będziemy mogli cieszyć się z niej przez bardzo długi okres.


Czy lepiej zostawić obecny system grzewczy (kocioł), czy należy go jednak zdemontować?

W małych domach (do ~300 m2) najczęściej proponujemy zastąpienie dotychczasowego systemu grzewczego pompą ciepła, która przy odpowiednim ustawieniu punktu pracy biwalentnej samodzielnie poradzi sobie z ogrzewaniem. Do rozważenia pozostaje pozostawienie dotychczasowego źródła ciepła (tylko wtedy jeżeli jest w bardzo dobrym stanie) i zaplanowanie go jako dodatkowego źródła ciepła przy ustawianiu punktu biwalentnego. Podobna sytuacja jest przy domach (budynkach) o bardzo dużej powierzchni.


Czy muszę demontować grzejniki, aby zamontować pompę ciepła?

Aby nie pogrążyć się w ogromnych kosztach termomodernizacji, można zacząć od wymiany istniejącego systemu grzewczego zaczynając od źródła (większość pomp ciepła jest do tego przystosowana), a z czasem można poprawiać efektywność działania układu poprzez systematyczną wymianę grzejników wysokotemperaturowych na niskotemperaturowe lub na ogrzewanie płaszczyznowe (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne).


Co się stanie, gdy zabraknie prądu?

Przy ewentualnych zanikach dostaw energii elektrycznej, sytuacja z pompą ciepła jest dokładnie taka sama jak w przypadku kotłów. Brak prądu unieruchamia sterownik urządzenia oraz pompy obiegowe w większości dzisiaj montowanych systemów grzewczych. Pocieszające jest to, że przy połączeniu pompy ciepła z ogrzewaniem płaszczyznowym, jego duża masa i tym samym bezwładność cieplna pozwala bez zauważalnych zmian w komforcie, przetrwać do czasu usunięcia usterki (w dostawie energii elektrycznej) –  usterki w energetyce są co raz rzadsze i nie trwają dłużej niż 2-3h.


Jakie jest zużycie energii przez pompę ciepła? Co to jest COP?

Współczynnik COP mówi o stosunku energii elektrycznej służącej do napędzania pompy ciepła do uzyskanej mocy grzewczej. Większość urządzeń powietrznych pomp ciepła dostępnych na rynku posiada współczynnik COP na poziomie 3,5-4,5.

W dużym uproszczeniu należy wyjść z założenia, że na każdy kW energii elektrycznej otrzymujemy średnio 3 kW mocy grzewczej.

Czyli np. jeżeli pompa ma moc nominalną na poziomie 9kW, to można przyjąć, że przy rozruchu (włączeniu na początku sezonu), rozgrzewaniu podłogówki przez pierwsze kilkanaście godzin, urządzenie będzie pobierało ~3kW energii elektrycznej. Potem po rozgrzaniu domu, utrzymywanie temperatury jest już zdecydowanie mniej energochłonne. Przy łagodnych zimach, w domach o powierzchni ~120m2 (dobrze zaizolowanych), pobór prądu przez pompę ciepła będzie oscylował w dziesiątych częściach kW. Najlepiej zużycie prądu obrazuje jego zużycie w osi czasu (kWh). Koszt ogrzewania domku przez cały sezon grzewczy, o powierzchni ~120 m2 we współpracy z dobrze wykonaną pompą ciepła zużywają średnio energii elektrycznej za około 1400 zł (*w przeliczeniu na PLN, w zimie 2018/2019).

Powiązanym tematem jest łączenie pomp ciepła z fotowoltaiką co przynosi dodatkowe korzyści w używaniu energii elektrycznej do napędzania pompy ciepła i ogrzewania domu.