Lokalizacja powietrznej pompy ciepła - co należy wiedzieć? - SOLTHERM

powietrzna pompa ciepła Soltherm

Lokalizacja powietrznej pompy ciepła – co należy wiedzieć?

22 stycznia, 2020

Wiedza

Powietrzna pompa ciepła jest to bardzo dobre i uzasadnione ekonomicznie urządzenie grzewcze, natomiast wymaga ono poświęcenia pewnej uwagi przy wyborze lokalizacji. Oprócz kwestii estetycznych należy kierować się m.in. dwoma bardzo ważnymi czynnikami, tj. akustyką oraz kwestią odprowadzania skroplin z jednostki zewnętrznej.


Emisja hałasu

Praca każdej pompy ciepła wiąże się z emisją hałasu związaną z pracą sprężarki. Przy powietrznych pompach ciepła typu split i monoblock sprężarki znajdują się na zewnątrz budynku wraz z wymiennikiem ciepła (parownikiem) i wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza przez ten wymiennik.


Wentylator choć w dzisiejszych konstrukcjach prawie bezszelestny, również jest dodatkowym źródłem emisji (propagacji) hałasu. Hałas jest to nic innego jak energia mechaniczna emitowanego dźwięku. Poziom mocy akustycznej to decybel (dB). Sposób odbioru nie jest zależny tak od mocy akustycznej, a od zmian ciśnienia akustycznego zazwyczaj określanego w dB(A). Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U NR 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz Polska Norma PN-B-02151-2:2018-01.


W związku z tym należy brać pod uwagę już na etapie projektowania/doboru pompy ciepła w jakim miejscu będzie ona pracować. W pomieszczeniach mieszkalnych wartości nie mogą przekraczać: 40 dB(A) w dzień oraz 30 dB(A) w nocy. Na zewnątrz należy kierować się m.in. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 oraz rozporządzeniem z 1 października 2012 roku mówiących o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku. W przypadku powietrznych pomp ciepła istotna jest wartość poziomu ciśnienia akustycznego na granicy działki budowlanej. Każde urządzenie ma oznaczenie z wartością dB(A) na etykiecie energetycznej, dodatkowo każdy producent, a tym samym dystrybutor może dostarczyć szczegółowe tabele mówiące o zależności zmian ciśnienia akustycznego dB(A) do odległości (m). Większość dzisiaj produkowanych urządzeń jest bardzo cicha i spełnia wyśrubowane normy. Natomiast w razie potrzeby, aby niwelować przenoszenie dźwięku w przestrzeni, należy brać pod uwagę:

– odległości do granic działki,
– unikać lokalizacji jednostek zewnętrznych w pobliżu zabudowy (ścian), które mogą tworzyć przysłowiową „tubę” i potęgować odbiór hałasu w określonych miejscach,
– budowę osłon przeciwhałasowych (dźwiękochłonnych).

Podpory – konstrukcja pod jednostki zewnętrzne powietrznych pomp ciepła

Montaż jednostek zewnętrznych powietrznych pomp ciepła na elewacji budynku może powodować niepożądane przenoszenie hałasu/drgań do wnętrza budynku. Wyjątkowo profesjonalnym podejściem do tematu, jest montaż jednostki zewnętrznej na niezależnej konstrukcji wsporczej na gruncie. Są różne warianty wykonania:

– konstrukcje metalowe,
– konstrukcje murowane,
– konstrukcje z prefabrykatów


W naszej firmie gorąco polecamy montaż jednostek zewnętrznych na dedykowanych konstrukcjach z prefabrykatów – są bardzo trwałe i estetyczne. Oprócz niwelacji hałasu i drgań, tego typu konstrukcje zapewniają minimalną niezbędną odległość agregatu od gruntu (u większości producentów >30 cm). Jest to związane z ryzykiem tworzenia bryły lodu pod agregatem oraz ewentualnym zasypaniem jednostki przez nawiewany śnieg.


Odprowadzanie skroplin z jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła

Działanie każdej jednostki powietrznej pompy ciepła wiąże się z produkcją znaczącej ilości kondensatu („skroplin”). Wybierając lokalizację jednostki zewnętrznej należy pamiętać o tym fakcie, że woda z pod urządzenia musi być odprowadzana. Najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie wsiąkania wody w przepuszczalny grunt lub bezpośrednio do pobliskiego drenażu.

Należy unikać montażu jednostek zewnętrznych nad chodnikami/kostką brukową, ponieważ będzie się to wiązało z wiecznym występowaniem kałuż, a w zimowych okresach z możliwością powstawania lodu (powierzchni niebezpiecznej dla pieszych).

Jeżeli nie ma innego wyjścia, ostatecznie można zastosować tacę ociekową pod jednostką zewnętrzną oraz grzałki do tacy ze sterowanie termostatem (niestety jest to niepożądane rozwiązanie ze względu na komplikowanie układu oraz ze względu na dodatkowe zużycie energii elektrycznej).