Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja?

9 maja, 2023

Wiedza

Klimatyzatory są urządzeniami znanymi i powszechnie stosowanymi, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w obiektach mieszkalnych. Chyba na nikim nie robi już wrażenia fakt, że w danej przestrzeni funkcjonuje sprzęt, którego podstawowe zadanie polega na obniżeniu temperatury powietrza. Mało kto jednak chyba wie, w jaki sposób działa klimatyzacja i dzięki czemu może pełnić swoją prymarną funkcję. W tym artykule opisujemy schemat działania klimatyzatora, a także przybliżamy, z czego się on składa.

W gruncie rzeczy klimatyzator to urządzenie proste. Aby zrozumieć, jak to się dzieje, że klimatyzacja potrafi obniżyć temperaturę powietrza w wybranym pomieszczeniu, należy w pierwszej kolejności poznać jej konstrukcję.

Jak zbudowana jest klimatyzacja?

Z racji tego, że najczęściej stosowanym typem klimatyzacji w domach i biurach są modele typu split, to właśnie ten rodzaj urządzeń chłodzących zostanie opisany w dalszej części tego akapitu. Na ich budowę składają się cztery podstawowe elementy:

  • Jednostka zewnętrzna – potocznie określana skraplaczem, który w rzeczywistości stanowi jedną z części składowych tego elementu systemu. Obok skraplacza jednostkę zewnętrzną tworzą sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator powietrza. W wyniku sprężenia czynnika chłodniczego, wymiennik jednostki zewnętrznej odbiera ciepło od czynnika, skrapla go i tym samym umożliwia oddanie ciepła poza budynek.
  • Jednostka wewnętrzna – czyli parownik – część umieszczana w pomieszczeniu, które ma być docelowo chłodzone. Poza tym ten element zawiera również wentylator, który intensyfikuje wymianę ciepła. Jednostka wewnętrzna odbiera powietrze ciepłe i finalnie oddaje je na zewnątrz (odbierając ciepło od pomieszczenia chłodzi je).
  • Miedziane rury – element łączący jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. To w nich płynie czynnik chłodniczy.
  • Czynnik chłodniczy – określany również jako czynnik ziębniczy lub po prostu ziębnik. To substancja o właściwościach termodynamicznych, która bierze udział w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. Mówiąc wprost – czynnik ten w formie rozprężonej pobiera ciepło z klimatyzowanego pomieszczenia, a następnie transportuje je do jednostki zewnętrznej, by została oddana do otoczenia.

Jak działa klimatyzacja? Krótki opis

Cały proces chłodzenia powietrza w pomieszczeniu zaczyna się od pobrania ciepła i przetransportowania go przez czynnik chłodniczy do sprężarki. Przepływ powietrza przez wymiennik wymusza wentylator, znajdujący się w jednostce wewnętrznej, a także w jednostce zewnętrznej. W parowniku następuje odparowanie czynnika chłodniczego. Tzw. ziębnik w postaci pary przepływa do sprężarki. Tam, jak wskazuje nazwa elementu, dochodzi do sprężenia i wzrostu ciśnienia oraz temperatury (od 60 do 100 stopni Celsjusza). Tak gorąca para kierowana jest następnie do skraplacza, w którym ochładza się i skrapla. Już jako ciecz przedostaje się do zaworu rozprężnego, gdzie ostatecznie ciśnienie i temperatura wyraźnie spadają. Ciekły/odparowujący czynnik trafia do parownika, a cykl się powtarza, co pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę powietrza w danym pomieszczeniu.

W ogromnym skrócie – działanie klimatyzacji można opisać jako ciągłe i nieustanne skraplaniem a następnie odparowywanie czynnika chłodzącego. W trakcie tego procesu powietrze o obniżonej temperaturze przedostaje się do pomieszczenia przez specjalne nawiewy, często z ruchomymi kierownicami, dzięki czemu urządzenie może skutecznie ochłodzić obszar roboczy, jaki obejmuje swoim działaniem.

Warto pamiętać o innych funkcjach klimatyzatora

Dziś klimatyzacja może nie tylko chłodzić, ale także dogrzewać pomieszczenie. Urządzenia, które mają taką funkcję, są niczym innym jak pompą ciepła typu powietrze-powietrze. Dzięki zastosowaniu dwóch wymienników ciepła (skraplacz i parownik) opisany powyżej proces może zostać odwrócony. Role skraplacza i parownika ulegają zamianie. Cykl sam w sobie wygląda niemal identycznie, z tą różnicą, że docelowo do pomieszczenia ma zostać oddane powietrze ciepłe, wcześniej pobrane przez wymiennik na zewnątrz (jest to możliwe, dzięki różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a powietrzem na zewnątrz – w tym wypadku czynnik chłodniczy jest dużo zimniejszy).

Poza tym klimatyzatory są w stanie być w pełni zintegrowane z systemami wentylacyjnymi. Urządzenia te także bardzo dobrze radzą sobie z oczyszczaniem powietrza (dzięki czemu można oddychać w domu powietrzem lepszej jakości, co jest korzystniejsza dla zdrowia, szczególnie alergików). Ważną funkcją nowoczesnych klimatyzatorów jest też osuszanie powietrza i jego jonizowanie.

Potrzebują Państwo pomocy w doborze odpowiedniego klimatyzatora do swojego biura lub domu? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Klimatyzacja Wrocław Soltherm oferuje kompleksowe wsparcie w procesie zakupu i instalacji urządzenia w wybranych pomieszczeniach.