Termomodernizacja kotłowni w Soltherm Technika Cieplna - SOLTHERM

Termomodernizacja kotłowni

Modernizując kotłownie, skupiamy się na montażu oszczędnych i

ekologicznych powietrznych pomp ciepła. W tych urządzeniach koszt uzyskania 1 kW ciepła jest kilkukrotnie niższy w przypadku kotłów olejowych czy też kotłów na gaz LPG. Termomodernizacje mogą polegać na całkowitym lub częściowym zastąpieniu kotłów pompami ciepła. Dużą popularnością cieszą się zamiany kotłów opalanych „ekogroszkiem” na powietrzne pompy ciepła. Dzięki temu Klienci uwalniają się od obowiązków związanych z: zakupem i transportem paliwa węglowego, ciągłego rozpalania i wynoszenia popiołu, brudu w okolicach kotłowni. Trzeba zaznaczyć, że jednym z ważniejszych aspektów wycofywania kotłów stałopalnych jest ograniczanie tzw. „niskiej emisji”, czyli zmiejszanie zanieczyszczenia powietrza drobnym pyłem PM10 i PM2,5 szczególnie groźnym dla naszego zdrowia. Do modernizacji wykorzystujemy pompy powietrzne producentów, których jesteśmy oficjalnym dystrybutorem: DAIKIN, MITSUBISHI, PANASONIC.

dav

Zalety użycia pomp ciepła do termomodernizacji kotłowni

Głównymi zaletami do termomodernizowania kotłowni olejowych, gazowych i innych są:

  • zmniejszenie emisji CO2 i niskiej emisji (pyły zawieszone)
  • nawet 4-krotne zmniejszenie kosztów rocznych ogrzewania pomieszczeń
  • wykorzystanie energii odnawialnej w domu, firmie
  • możliwość czerpania kolejnych (dodatkowych) oszczędności przy zastosowaniu fotowoltaiki
  • modułowa instalacja systemu, możliwy rozwój w kolejnych latach