Przegląd klimatyzacji Wrocław - SOLTHERM

Przegląd klimatyzacji Wrocław

Korzystasz w domu lub biurze z klimatyzacji? Aby uniknąć ewentualnych usterek, zadbaj o systematyczny przegląd posiadanych urządzeń! SOLTHERM oferuje przeprowadzenie cyklicznych, profesjonalnych przeglądów klimatyzacji w instalacjach wykonanych przez naszą firmę.

Przegląd klimatyzacji – dlaczego warto?

Przegląd klimatyzacji jest niezwykle istotny z punktu widzenia żywotności i prawidłowego działania zamontowanych w obiekcie klimatyzatorów. Cykliczne oględziny sprzętu pozwalają zdiagnozować na bardzo wczesnym etapie ewentualne awarie lub uszkodzenia, których naprawa nie będzie w takim wypadku kosztowna. Warto pamiętać, że działanie wadliwej klimatyzacji może mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Uszkodzone lub nieserwisowane klimatyzatory w sposób nieprawidłowy dokonują m.in. wymiany powietrza, w którym po pewnym czasie mogą zacząć występować kurz, bakterie, różnego rodzaju pyły oraz roztocza. Dlatego bardzo ważne jest, aby przegląd klimatyzacji był dokonywany systematycznie, przez firmę SOLTHERM, posiadającą kadrę Pracowników z uprawnieniami UDT (Urząd Dozoru Technicznego) do wykonywania i serwisowania instalacji zawierających gazy fluorowane (FGAZy).

Przegląd klimatyzacji – co oferujemy?

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Dokonujemy cyklicznych przeglądów klimatyzacji, sprawdzając wszystkie elementy sprzętów niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Szczególną uwagę przykładamy do badania szczelności układu chłodniczego, czyszczenia filtrów, parowników, skraplaczy,drożności instalacji odprowadzania skroplin,a także weryfikacji poprawności działania połączeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia usterek, dokonujemy niezbędnych napraw. Po przeprowadzonym przeglądzie klimatyzacji nasi klienci mogą także liczyć na rekomendacje dotyczące prawidłowego i optymalnego korzystania z posiadanego sprzętu

Oferujemy także kompleksowy serwis klimatyzacji.

Przegląd klimatyzacji Wrocław –zapraszamy do kontaktu!

Dokonujemy przeglądów klimatyzacji na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, ze szczególnym wskazaniem na Lwówek Śląski, Legnicę, Trzebnicę, Oleśnicę, Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań i Jawor. Jeśli potrzebujesz dokonać przeglądu swojej klimatyzacji – skontaktuj się z nami!